Recuncho dos pequechos

 

O Recuncho dos Pequechos, é una actividade promovida polo Padroado da Cultura do Concello de Narón, dirixida a nenos/as de 3 e 4 anos, que ten por finalidade o  desenvolvemento integral do/a neno/a a traverso de actividades baseadas na cultura tradicional galega. Impartida por una diplomada en Maxisterio na especialidade de educación infantil, durante o curso amósanse fragmentos das actividades das outras escolas culturais do Padroado da Cultura, para que os/ nenos/as podan escoller nun futuro aquela  que máis  lles atraía.

 

Na actividade trabállanse tamén outros aspectos, como a educación en valores, a psicomotricidade, a coeducación  ou o medioambientalismos, por medio de xogos ou de actividades experimentais.