Escola de música da Asociación Cultural Sementeira

A Escola de Música é unha escola de formación musical vinculada á Xove Banda de Narón. Nela admítense a tódolos interesados e interesadas pola música, independientemente da idade e dos seus coñecementos musicais: pequenos, maiores, alumnos de conservatorio… Cando os profesores e directores o consideran oportuno os alumnos da escola incorporaranse á banda, ben sexa á Banda Infantil ou ben á Xove Banda de Narón.

A nosa oferta educativa ten un primeiro nivel dividido en dos cursos para os máis pequenos:

Música e movimiento, para nenos e nenas de 5 anos
Iniciación á linguaxe musical, para nenos e nenas de 6 anos

Procúrase un primeiro contacto pracenteiro coa música, ó tempo que se vai familiarizando ós alumnos cos conceptos básicos e esenciais da técnica musical.

Para nenos de 7 anos ou máis danse clases de linguaxe musical, dende 1º ata 6º. Tamén se fai un grupo de clases de linguaxe musical para adultos.

Ofértanse clases individuais e personalizadas de oboe, frauta, clarinete, requinto, saxofón, trompeta, fliscorno, trompa, trombón, tuba, percusión, voilonchelo e contrabaixo.

A asociación dispón de instrumentos de vento para que se inicien os nenos e nenas e o seu préstamo é GRATUITO.

http://www.acmsementeiranaron.com