Contén a información das funcións, estrutura e altos cargos do Padroado