Os titulares do bono poderán beneficiarse de un desconto nas entradas de ata un 30% en espectáculos programados polo Padroado da Cultura.

Os/as abonados/as terán dereito á reserva de un asento fixo, sempre e cando realicen a reserva non prazos asignados.

O Padroado da Cultura faralles chegar a información coa programación periodicamente os seus fogares.