CONTRATO DE EXPLOTACIÓN DO SERVIZO DE MÁQUINAS EXPENDEDORAS DE ALIMENTOS E BEBIDAS NO PAZO DA CULTURA DO CONCELLO DE NARÓN.

Data Inicio: 
Martes, 19 de Xullo de 2016
Data Fin: 
Venres, 22 de Xullo de 2016

Procedemento aberto e contratación ordinaria para a contratación de explotación do servizo de máquinas expendedoras de alimentos e bebidas no Pazo da Cultura do Concello de Narón